Τα φυτά του τόπου μας

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
   1        
   2        
         
3           
         
 4         5   
6           
         
   7     8     
9           
         
         
         
         

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

2. Το κόψιμο των σταφυλιών ονομάζεται έτσι...
3. Έχει πολλές ρώγες.
6. Αγριολούλουδο με κόκκινο χρώμα.
9. Ένα από τα προϊόντα της ελιάς.
 

ΚΑΘΕΤΑ

1. Τη βάζουμε στη σαλάτα.
4. Γνωστό αρωματικό φυτό.
5. Έχει πολλά αγκάθια.
7. Παρασκευάζεται από το κρασί.
8. Σ' αυτό υπάρχουν πολλά δέντρα.