Οδηγίες: Για να κάνετε συνδέσεις πατήστε στα μπλε κυκλάκια και μετά σύρετε προς τα πράσινα κυκλάκια. Αν θέλετε να καταργήσετε μια σύνδεση, κάντε κλικ πάνω της. Για να διαγράψετε όλες τις συνδέσεις πατήστε "Καθαρισμός συνδέσεων" και για να τις επαναφέρετε πατήστε "Επαναφορά συνδέσεων".


Εμφάνιση/Απόκρυψη οδηγιών
Οι άνθρωποι καθημερινά
Επικοινωνούμε με
Ενημερωνόμαστε από
τις κινήσεις του σώματος
λέξεις
τα Μ.Μ.Ε.
το ραδιόφωνο
οι εφημερίδες και τα περιοδικά