Γνωρίζεις τα γεωγραφικά διαμερίσματα;

Κάνε κλικ στις λέξεις που δεν είναι ονόματα γεωγραφικών διαμερισμάτων.

Στερεά Ελλάδα  -  Νησιά Αιγαίου  -    -   Ήπειρος  -  Κρήτη  -    -   Μακεδονία  - 
  -      -  Πελοπόννησος  -     -  Θεσσαλία  -  Θράκη  -    -  Nησιά Ιονίου