Αναμειγνύουμε υλικά

Πληκτρολογήστε τις απαντήσεις σας στα κενά. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Για να δημιουργήσουμε , αναμειγνύουμε δύο ή περισσότερα υλικά. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι υγρά ή .
Μερικές φορές, όταν αναμειγνύουμε κάποια υλικά με νερό, δημιουργούνται μείγματα που φαίνονται σαν ένα υλικό. Τα μείγματα αυτά τα λέμε .