Το φως ταξιδεύει

Αντιστοιχίστε αυτά που ταιριάζουν.
Μόλις τελειώσετε πατήστε "Έλεγχος".