Οξείδωση του Νατρίου

Το Νάτριο αντιδρά με το οξυγόνο και δίνει οξείδιο. Το Na φυλάσσεται σε δοχεία που περιέχουν πετρέλαιο γιατί μόλις
εκτεθεί στον αέρα αντιδρά με το οξυγόνο και χάνει
την λάμψη του.
Αν η χημική εξίσωση της αντίδρασης του Na με το οξυγόνο είναι: 4Na + O2 2Na2O, τότε
η σωστή εξίσωση αυτής του K με το οξυγόνο ποια είναι;

 
   4Κ + 4Ο2-> 4KO2     2K + O2-> K2O       4K + O2-> 2K2O     
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.