Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .pdf)
  2. Εικονικό εργαστήριο Χημείας: IrYdium Chemistry Lab Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων Φύλλο αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  4. Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων Φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  5. Η εφαρμογή VLab (για την εκτέλεση της εφαρμογής VLab θα πρέπει να τρέξετε το αρχείο VLab.exe μέσα από το rar ή κάνοντας το αποσυμπίεση σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου μπορεί να μετρηθεί το pH της NH₃ 0,2M.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Περιγραφή εικονικού εργαστηρίου και των οργάνων που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση και τον προσδιορισμό του pH του ΗCl 0,2M.

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 2

Σύνθεση και προσδιορισμός του pH του NH₄Cl 0,1M.