Γιάννη Πατίλη, «Κέρμα πρώτο»

Ποιητής·
από μια λέξη κρέμετ' η ζωή του.

Από τη συλλογή Κέρματα (1980)

[πηγή: Γιάννης Πατίλης, Ταξίδια στην ίδια πόλη (Ποιήματα 1970-1990), ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1993, σ. 127]

info