Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Θεώρημα Fermat Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Θεώρημα Fermat Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
  3. Δραστηριότητα Αρχείο Geometers Sketchpad v4.7 (αρχείο .gsp)
  4. Για την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad v4.7. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης και η εξίσωση εφαπτομένης σε ένα σημείο της.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Η εξίσωση εφαπτομένης σε ένα σημείο που η πρώτη παράγωγος μηδενίζεται.

ΒΙΝΤΕΟ

Μεταβάλλοντας δυναμικά ένα σημείο μιας γραφικής παράστασης συνάρτησης, παρατηρούμε την τιμή της πρώτης παραγώγου και την εξίσωση εφαπτομένης στα σημεία που η συνάρτηση παρουσιάζει ακρότατα.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ