Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Εφαρμόζοντας το θεώρημα του Fermat Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Εφαρμόζοντας το θεώρημα του Fermat Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
  3. Δραστηριότητα Αρχείο Geometers Sketchpad v4.7 (αρχείο .gsp)
  4. Για την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad v4.7. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων και οι εφαπτόμενες σε σημεία τους που έχουν την ίδια τετμημένη.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Παράλληλες εφαπτομένες δύο συναρτήσεων σε σημεία με την ίδια τετμημένη.

ΒΙΝΤΕΟ

Μεταβάλλοντας δυναμικά την τετμημένη χο, διερευνούμε τη θέση, όπου οι εφαπτόμενες δύο γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων με τετμημένη το χο, είναι παράλληλες.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ