Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Κλασματικοί αριθμοί στο πλέγμα Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  2. Τετράγωνο πλέγμα Οδηγίες χρήσης λογισμικού (αρχείο .pdf)
  3. Αρχείο 'Τετράγωνο πλέγμα' Αρχείο λογισμικού (αρχείο .html)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το κλάσμα 1/3 στο πλέγμα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Το κλάσμα 1/4 στο πλέγμα

ΒΙΝΤΕΟ1

Τετράγωνο πλέγμα

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ