Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  2. Γεωπίνακας Οδηγίες χρήσης λογισμικού (αρχείο .pdf)
  3. Αρχείο 'Γεωπίνακας' Αρχείο λογισμικού (αρχείο .html)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Γεωπίνακας

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Κατασκευάζοντας το κλάσμα ενός κλάσματος

ΒΙΝΤΕΟ1

Γεωπίνακας

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ