Ανακύκλωση των υλικών

Σήμερα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε τη σημασία της ανακύκλωσης. Με αυτή τη διαδικασία είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ορισμένα υλικά, αφού
υποστούν μια απλή επεξεργασία, ώστε να μην είναι
άχρηστα. Έτσι εξοικονομούμε χώρους από τους σκουπιδότοπους και διατηρούμε τους φυσικούς πόρους.