Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ο κόσμος του Robby
  2. Φύλλο εργασίας
  3. Το λογισμικό AgentSheets

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Εκτέλεση

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Συμπεριφορές

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Συνθήκες και δράσεις