Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

1

Δελτίο καιρού - Εκπαιδευτικό σενάριο

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου [αρχείο .doc]

2

Δελτίο καιρού - Εκπαιδευτικό σενάριο

Φύλλα εργασίας  [αρχείο .doc]

3

Ο ...καλός μας ο καιρός!

Παρουσίαση [αρχείο .ppt]

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1: Δελτίο καιρού