Παρακαλώ περιμένετε ...

◄ ◆ ►

Προγραμματίζω με τις εντολές ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ

Το παρακάτω πρόγραμμα δημιουργεί το σχήμα που βλέπετε.
Αλλάξτε τους αριθμούς στο παρακάτω πρόγραμμα και παρατηρήστε τις αλλαγές στο σχήμα.
Κάνοντας κλικ στους αριθμούς εμφανίζεται το αντίστοιχο χειριστήριο με το οποίο μπορείτε να τους αλλάξετε τιμή. 

// Αλλάξτε τους αριθμούς και // ανακαλύψτε τι κάνει κάθε εντολή! ΧΡΩΜΑ(255, 255, 0); ΕΛΛΕΙΨΗ(202, 208, 300, 300); ΧΡΩΜΑ(46, 46, 41); ΕΛΛΕΙΨΗ(157, 151, 40, 40); ΕΛΛΕΙΨΗ(304, 142, 40, 40); ΧΡΩΜΑ(252, 65, 65); ΕΛΛΕΙΨΗ(257, 240, 120, 136);