-σπαρτος: τι σημαίνει;

Θέλουμε να ανακαλύψουμε τη σημασία του β΄ συνθετικού -σπαρτος; Μπορούμε να το αναζητήσουμε στο ηλεκτρονικό «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής», πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης *σπαρτος* ή %σπαρτος%. Θα εμφανιστούν λέξεις που περιλαμβάνουν το τμήμα -σπαρτος. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει το β΄ συνθετικό;

 

eikona

ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής [πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]

 

Μπορούμε να βρούμε κι άλλες λέξεις με  β΄ συνθετικό το -σπαρτος στο ηλεκτρονικό «Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής», πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης το τμήμα σπαρτος. Ορισμένες λέξεις ίσως να μην τις έχουμε ξανασυναντήσει. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν;

 

εικόνα

Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής [πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]

 

Ας δούμε τώρα τη λέξη κρινόσπαρτη στο ποίημα του Κωστή Παλαμά «Το σπίτι μου». Μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία της;