Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Κατασκευάστε ένα σπίτι Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Κατασκευάστε ένα σπίτι Φύλλα εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό 'Τρισδιάστατος Μοντελοποιητής'. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft