Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

 1. Μέτρα θέσης αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 2. Μέτρα θέσης αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
 3. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση Οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 4. Δραστηριότητα Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 5. Οδηγός χρήσης του λογισμικού Αρχείο word (αρχείο .doc)
 6. Αρχείο μακροεντολών "Στατιστικά" Αρχείο μακροεντολών Excel (αρχείο .xlt)
 7. Υπόδειγμα χρήσης λογισμικού - Οδηγίες Αρχείο word (αρχείο .doc)
 8. Αρχείο για το υπόδειγμα χρήσης λογισμικού Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 9. Ενδεικτικά Στιγμιότυπα με χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Η μέση τιμή 5 αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ στο σχολείο Α.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Η διάμεσος 5 αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ στο σχολείο Α.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογισμός της μέσης τιμής και της διαμέσου από 5 αποτελέσματα αγώνων μπάσκετ, στο σχολείο Α, με χρήση μακροεντολών.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

  Ενδεικτικά Στιγμιότυπα χωρίς τη χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Η μέση τιμή 5 αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ σε τρία σχολεία.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Η διάμεσος 5 αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ σε τρία σχολεία.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογισμός της μέσης τιμής και της διαμέσου από 5 αποτελέσματα αγώνων μπάσκετ, σε τρία σχολεία, με χρήση των συναρτήσεων του λογισμικού.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ