Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

 1. Σύγκριση συνόλων δεδομένων χρησιμοποιώντας μέτρα θέσης και διασποράς Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 2. Σύγκριση συνόλων δεδομένων χρησιμοποιώντας μέτρα θέσης και διασποράς Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
 3. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση Οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 4. Δραστηριότητα Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 5. Ενδεικτικά Στιγμιότυπα
  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Δεδομένα με τυπική απόκλιση 0.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Δεδομένα από 0 έως 99 με τη μεγαλύτερη δυνατή τυπική απόκλιση.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Εισάγοντας δύο ομάδες τιμών που διαφέρουν κατά 10, παρατηρούμε τη σχέση των μέσων τιμών τους και των τυπικών αποκλίσεων.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ