Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

 1. Ποιός μαθητής πρέπει να επιλεγεί για τον διαγωνισμό; Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 2. Ποιός μαθητής πρέπει να επιλεγεί για τον διαγωνισμό; Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
 3. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση Οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 4. Δραστηριότητα Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 5. Οδηγός χρήσης του λογισμικού Αρχείο word (αρχείο .doc)
 6. Αρχείο μακροεντολών "Στατιστικά" Αρχείο μακροεντολών Excel (αρχείο .xlt)
 7. Υπόδειγμα χρήσης λογισμικού - Οδηγίες Αρχείο word (αρχείο .doc)
 8. Αρχείο για το υπόδειγμα χρήσης λογισμικού Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 9. Ενδεικτικά Στιγμιότυπα με χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Οι μέσες τιμές τριών ομάδων δεδομένων.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Οι τυπικές αποκλίσεις τριών ομάδων δεδομένων.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογίζοντας τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις τριών ομάδων δεδομένων, χρησιμοποιώντας το συννημένο αρχείο μακροεντολών stat.xlt .

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

  Ενδεικτικά Στιγμιότυπα χωρίς τη χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Οι μέσες τιμές τριών ομάδων δεδομένων.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις τριών ομάδων δεδομένων.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογίζοντας τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις τριών ομάδων δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις του excel.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ