Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

 1. Περιγράφοντας πίνακες δεδομένων χρησιμοποιώντας μέτρα θέσης και διασποράς Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 2. Περιγράφοντας πίνακες δεδομένων χρησιμοποιώντας μέτρα θέσης και διασποράς Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
 3. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση Οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 4. Δραστηριότητα Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 5. Οδηγός χρήσης του λογισμικού Αρχείο word (αρχείο .doc)
 6. Αρχείο μακροεντολών "Στατιστικά" Αρχείο μακροεντολών Excel (αρχείο .xlt)
 7. Υπόδειγμα χρήσης λογισμικού - Οδηγίες Αρχείο word (αρχείο .doc)
 8. Αρχείο για το υπόδειγμα χρήσης λογισμικού Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 9. Ενδεικτικά Στιγμιότυπα με χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Υπολογισμός της μέσης τιμής των ομάδων των αγοριών και των κοριτσιών.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Υπολογισμός του συντελεστή μεταβλητότητας των ομάδων των αγοριών και των κοριτσιών.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογισμός των μέτρων θέσης και διασποράς για τις δύο ομάδες παρατηρήσεων με χρήση του αρχείου 'stat.xlt' μακροεντολών του excel.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

  Ενδεικτικά Στιγμιότυπα χωρίς τη χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς για την ομάδα των κοριτσιών.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς για την ομάδα των αγοριών.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογισμός των μέτρων θέσης και διασποράς για τις δύο ομάδες παρατηρήσεων, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις του λογισμικού.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ