Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

 1. Eυθεία γραμμικής παλινδρόμησης και συντελεστής συσχέτισης Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 2. Eυθεία γραμμικής παλινδρόμησης και συντελεστής συσχέτισης Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
 3. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση Οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 4. Δραστηριότητα Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 5. Οδηγός χρήσης του λογισμικού Αρχείο word (αρχείο .doc)
 6. Αρχείο μακροεντολών "Στατιστικά" Αρχείο μακροεντολών Excel (αρχείο .xlt)
 7. Υπόδειγμα χρήσης λογισμικού - Οδηγίες Αρχείο word (αρχείο .doc)
 8. Αρχείο για το υπόδειγμα χρήσης λογισμικού Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 9. Ενδεικτικά Στιγμιότυπα με χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Η εξίσωση της ευθείας της γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογίζοντας την εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης και το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων, με χρήση του αρχείου μακροεντολών 'stat.xlt'.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

  Ενδεικτικά Στιγμιότυπα χωρίς τη χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Αναπαράσταση των σημείων (χ,ψ) σε σύστημα αξόνων.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  H ευθεία γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Κατασκευάζοντας την ευθεία γραμμικής παλινδρόμησης για τα ζεύγη δεδομένων (χ,ψ).

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ