Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

 1. Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 2. Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
 3. Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση Οδηγίες για την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
 4. Δραστηριότητα Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 5. Οδηγός χρήσης του λογισμικού Αρχείο word (αρχείο .doc)
 6. Αρχείο μακροεντολών "Στατιστικά" Αρχείο μακροεντολών Excel (αρχείο .xlt)
 7. Υπόδειγμα χρήσης λογισμικού - Οδηγίες Αρχείο word (αρχείο .doc)
 8. Αρχείο για το υπόδειγμα χρήσης λογισμικού Αρχείο Excel (αρχείο .xls)
 9. Ενδεικτικά Στιγμιότυπα με χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Η εξίσωση της ευθείας γραμμικής παλινδρόμησης δύο συνόλων δεδομένων.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Ο συντελεστής συσχέτισης δύο ομάδων δεδομένων.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογίζοντας το συντελεστή συσχέτισης των δύο συνόλων και την ευθεία γραμμικής παλινδρόμησης, με χρήση του αρχείου μεκροεντολών 'stat.xlt'.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

  Ενδεικτικά Στιγμιότυπα χωρίς τη χρήση μακροεντολών

  Εικόνα 1

  ΕΙΚΟΝΑ 1

  Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο ομάδων δεδομένων.

  Εικόνα 2

  ΕΙΚΟΝΑ 2

  Η ευθεία γραμμικής παλινδρόμησης των δύο ομάδων δεδομένων.

  ΒΙΝΤΕΟ

  Υπολογίζοντας το συντελεστή συσχέτισης των δύο συνόλων και την ευθεία γραμμικής παλινδρόμησης.

  Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ