Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Συμμετρία Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Συμμετρία Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
  3. Δραστηριότητα Αρχείο Macromedia Flash (αρχείο .exe)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Η συμμετρία του Ο

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Η συμμετρία του Χ

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Η συμμετρία του Σ

ΒΙΝΤΕΟ1

ΣΗ συμμετρία του Χ

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

ΒΙΝΤΕΟ2

Η συμμετρία του Σ

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ