Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Φτιάξε μια μοντέρνα πολυκατοικία Εφαρμογή
  2. Φτιάξε κάτι φανταστικό Εφαρμογή
  3. Φτιάξε ένα ρομπότ Εφαρμογή
  4. Φτιάξε μια πόλη Εφαρμογή

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Φτιάξε μια φανταστική πόλη

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Φτιάξε ένα ρομπότ

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Φτιάξε μια μοντέρνα πολυκατοικία