Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Σύνδεση υπολογιστή στο Διαδίκτυο- Πρόσβαση σε ιστοσελίδα του WWW
  2. Οδηγίες εκπαιδευτικού
  3. Αρχείο εργασίας
  4. Πρόσθετο υλικό

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αρχείο εργασίας

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πρόσθετο υλικό

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Πρόσθετο υλικό