Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Προγραμματίζοντας ένα ταξίδι Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Μοντέλο διερεύνησης 'Ταξίδια': Α' Γυμνασίου Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Μοντέλο δημιουργίας 'Ταξίδια': Α΄ Γυνασίου Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  4. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό "Δημιουργός Μοντέλων 2". Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα: http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

'Μοντέλο διερεύνησης Ταξίδια'

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

'Παρουσιάζοντας τα δεδομένα σε γράφημα γραμμής'

ΒΙΝΤΕΟ1

'Μοντέλο διερεύνησης Ταξίδια'

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο, πατήστε εδώ.