Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Προγραμματίζοντας ένα ταξίδι Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Μοντέλο διερεύνησης 'Ταξίδια' Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Μοντέλο δημιουργίας 'Ταξίδια' Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  4. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό "Δημιουργός Μοντέλων 2". Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα: http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

'Μοντέλο διερεύνησης Ταξίδια'

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

'Παρουσιάζοντας τα δεδομένα σε ραβδόγραμμα'

ΒΙΝΤΕΟ1

'Μοντέλο διερεύνησης Ταξίδια'

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο, πατήστε εδώ.