Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Φύλλο εργασίας - αξιολόγησης
  2. Το πρόγραμμα Γλώσσα (αφού αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστής σας, θα πρέπει να το αποσυμπιέσετε και να κάνετε εγκατάσταση. )

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Διδακτικό σενάριο

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Πρόγραμμα Γλώσσα