Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Κάνε μια σύνθεση με θέμα το «Πάρτυ» Εφαρμογή
  2. Κάνε μια σύνθεση με θέμα την ειρήνη Εφαρμογή
  3. Κάνε μια σύνθεση με θέμα μια εποχή του χρόνου Εφαρμογή
  4. Φτιάξε ένα ποίημα Εφαρμογή
  5. Τι τίτλο θα έδινες στον πίνακα Εφαρμογή

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Κάνε μια σύνθεση με θέμα το πάρτυ

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Τι τίτλο θα έδινες στον πίνακα

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Φτιάξε ένα ποίημα για τον πίνακα