Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Κίνηση της χελώνας στην τομή δύο κανονικών πρισμάτων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Κίνηση της χελώνας στην τομή δύο κανονικών πρισμάτων Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό 'Τρισδιάστατος Μοντελοποιητής'. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft