Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ωκεανοί και Θάλασσες της Γης Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kml, που εκτελείται με Mozilla Firefox, αλλά όχι σε νεότερες εκδόσεις Chrome/Explorer 64bit).
    Αφού ανοίξετε το αρχείο με το Google Earth, επιλέξτε: "Προσωρινά μέρη" και μετά διπλό κλικ στην επιλογή "Ωκεανοί και Θάλασσες της Γης".
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ωκεανοί και Θάλασσες της Γης