Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

  • Στον χάρτη βλέπετε τον πληθυσμό των χωρών του κόσμου το 2011.
  • Όσο μεγαλύτερο είναι το κυκλάκι κάθε χώρας τόσο πιο μεγάλος είναι ο πληθυσμός της.
  • Εντοπίστε τις 10 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου σε πληθυσμό
  • Σε ποιες ηπείρους βρίσκονται;
  • Φτιάξτε έναν πίνακα με το όνομα κάθε χώρας, τον πληθυσμό της και την ήπειρο στην οποία ανήκει.
Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι πάνω από τον χάρτη για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στα χειριστήρια πλοήγησης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε τον χάρτη.
  • Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον χάρτη σέρνοντας τον με το ποντίκι.
  • Κάντε κλικ στο "σπιτάκι" για να επαναφέρετε τον χάρτη στην αρχική του κατάσταση.