Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ Εφαρμογή
  2. ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ Φύλλο Εργασίας Μαθητή (Δραστηριότητα 15.1 εως και Δραστηριότητα 15.3) (αρχείο .doc)
  3. ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ Σενάριο Καθηγητή (Δραστηριότητα 15.1 εως και Δραστηριότητα 15.3) (αρχείο .doc)