εικόνα φόρτωσης
loading search results indicator

Σφραγίδες

 

Table used as wrapper for refine options, filter options and search results
Filters and results
Table containing all available filter values and a free-text input, for results refining
Refine and Filter
Αναζήτηση
Φίλτρα Αναζήτησης Καθαρισμός Φίλτρων
εικόνα φόρτωσης Σφραγίδα ποιότητας  
εικόνα φόρτωσης Σφραγιδοθέτης Φορέας 
εικόνα φόρτωσης Τύπος Σφραγίδας Ποιότητας 
εικόνα φόρτωσης Είδος Σφραγίδας Ποιότητας 
εικόνα φόρτωσης  Ημερομηνία Ανάρτησης 
Search results and sorting options table
Sort options and search results
Table displaying number of results and sorting options
Number of results Sort Options
οριζόντια εικόνα φόρτωσηςοριζόντια εικόνα φόρτωσηςοριζόντια εικόνα φόρτωσης
Αποτελέσματα - από
Ταξινόμηση κατά     Με σειρά     Αποτ/Σελ
loading search results indicator
explore
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
GeoGebra
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
BioDigital
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
LRE for schools
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
earthlab
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΕΓ)
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
ΑΙΣΩΠΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
Μουσείο Μπενάκη
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:
οριζόντια εικόνα φόρτωσηςοριζόντια εικόνα φόρτωσηςοριζόντια εικόνα φόρτωσης
γρήγορη πρόσβαση στις υπόλοιπες σελίδες    
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software