ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΙΡΚΗ
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Δείκτης διάθλασης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/10381
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
29/09/2004
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΚΙΡΚΗ» αφορά σε ώριμα και καταξιωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς τα οποία εξελληνίστηκαν και προσαρμόστηκαν κατάλληλα για τις ανάγκες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Σηματοδοτεί ότι τα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού έχουν επιλεγεί, εξελληνιστεί και προσαρμοστεί στις ανάγκες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε το 1998 από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) (νυν «ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΚΙΡΚΗ» (Ε24-«Κίρκη» της Ενέργειας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ και «Κίρκη-2003» του ΕΠ ΚτΠ). Το σχήμα διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο του έργου Κίρκη περιλαμβάνει: (α) Επιμορφωτικό Σεμινάριο για φορείς της Ελληνικής αγοράς εξελληνισμού και προσαρμογής λογισμικού (β) Μελέτη Γενικών Αρχών Προσαρμογής Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (γ) Έρευνα Αγοράς για ώριμα και καταξιωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς (δ) Αξιολόγηση επιλεγμένων προϊόντων έρευνας αγοράς από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ε) Εισήγηση προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού προς εξελληνισμό και προσαρμογή (στ) Ανοιχτούς Διαγωνισμούς για εξελληνισμό και προσαρμογή των προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού (ζ) Σχήμα διαμορφωτικής αξιολόγησης και παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης των έργων εξελληνισμού και προσαρμογής (η) Διαδικασίες οριστικής παραλαβής των εξελληνισμένων προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/10381
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software