ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ - ΓΡΑΦΟΥ

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΕΓ)
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Το δωμάτιο του παίζω - γράφου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/13468
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
22/12/2014
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΕΓ)» αφορά σε Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και ειδικότερα σε Μαθησιακά Αντικείμενα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σηματοδοτεί ότι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι / Μαθησιακά Αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (2010-2015, ΕΣΠΑ 2007-2013). Στόχοι της συγκεκριμένης Πράξης είναι η διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου (αντλώντας από σύγχρονες επιστημονικές παραδόσεις), η ένταξη των ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων και των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων στο πλαίσιο αυτό και η δημιουργία νέου ψηφιακού υλικού, το οποίο θα εξυπηρετεί γόνιμα τις ανάγκες του ψηφιακού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/13468
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software