ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΠΡΩΤΕΪ́ΝΕΣ - ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΝΑΥΣΙΚΑ
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Πρωτεΐνες - Τα χαρακτηριστικά και η δράση τους
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/16875
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
30/12/2001
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΝΑΥΣΙΚΑ» αφορά σε πιλοτικό εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό υποστήριξης για την αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σηματοδοτεί ότι τα πιλοτικά προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε το 1998 από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) (νυν «ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ναυσικά» της Ενέργειας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ (1996-1998). Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής: • Ανάθεση υποέργων σε φορείς / ενώσεις φορέων μέσα από Ανοιχτή Διαδικασία Διαγωνισμού και Αξιολόγηση των προτάσεων φορέων. • Ορισμός «Συνδέσμων Παρακολούθησης» για κάθε ένα υποέργο (στελέχη του ΕΑ.ΙΤΥ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), με στόχο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του κάθε λογισμικού και την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά και τεχνικά θέματα στην ομάδα σχεδίασης και ανάπτυξης. • Διαμορφωτική αξιολόγηση ως προς την παιδαγωγική, επιστημονική και τεχνική ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών και του συνοδευτικού υλικού τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάπτυξής τους, από τους Συνδέσμους Παρακολούθησης. • Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε εργαστηριακό περιβάλλον. • Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχολικό περιβάλλον (σχολεία ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ). • Αποστολή του εκπαιδευτικού λογισμικού στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) για τελική αξιολόγηση ως προς την παιδαγωγική και εκπαιδευτική καταλληλότητά του και έγκριση (ή όχι) της πιλοτικής του χρήσης στα σχολεία της Οδύσσειας. • Οριστική Παραλαβή του υποέργου από το ΕΑ.ΙΤΥ.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/16875
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software