ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.. ΑΝΟΗΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2013

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Energy BITS
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Παιχνίδια με το νερό.. Ανόητα παιχνίδια 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/2622
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
29/09/2013
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «Energy BITS» σηματοδοτεί ότι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι έχουν σχεδιαστεί / αναπτυχθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που ορίστηκε από το IEE - Energy BITS Consortium και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Energy BITS: Young people and media for a low energy footprint».
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/2622
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software