ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΕΟΝΤΑ

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Αναπαράσταση του μονολόγου του Κρέοντα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/2682
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
31/03/2013
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση» αφορά σε Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Οπτικοακουστικούς Πόρους, οι οποίοι αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διά Βίου Μάθησης. Σηματοδοτεί ότι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Οπτικοακουστικοί Πόροι έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ονομασία προέλευσης
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/2682
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software