ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΕΓ)

Εικονίδιο
  
  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΚΕΓ
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-03-2019
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ
δασκάλους / εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο, τεχνολογικό λύκειο
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
διαδικασία
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
01/01/2013
ΕΝΕΡΓΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΕΩΣ
31/12/2015
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ελλάδα
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/2930
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software