ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Προφυλάσσομαι από σεισμό στην κουζίνα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/2983
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
30/12/2015
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» αφορά σε Εκπαιδευτικούς Πόρους και σε Μαθησιακά Αντικείμενα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δηλώνει ότι οι Εκπαιδευτικοί Πόροι / Μαθησιακά Αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (2012-2014, ΕΣΠΑ 2007-2013).
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/2983
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software