ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

The Concord Consortium
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Μοριακή θεώρηση ενός στερεού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/3492
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
29/05/2018
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «The Concord Consortium» σηματοδοτεί ότι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι έχουν σχεδιαστεί / αναπτυχθεί σύμφωνα με το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας που έχει ορίσει και ακολουθεί ο φορέας The Concord Consortium για το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ονομασία προέλευσης
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/3492
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software