ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΓΑΙΑ ΙΙ

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: ΓΑΙΑ ΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/759
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
30/12/2003
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΠΗΝΕΛΟΠΗ» αφορά σε ολοκληρωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σηματοδοτεί ότι τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε το 2000 από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) (νυν «ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πηνελόπη» της Ενέργειας «Οδύσσεια» του ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ και του ΠΔΕ του ΥπΕΠΘ. Στο πλαίσιο του έργου «ΠΗΝΕΛΟΠΗ» η ανάπτυξη των προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού έγινε από ενώσεις φορέων (εταιρίες, οργανισμούς, Πανεπιστήμια κλπ). Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής: • Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εντοπισμό θετικά δημόσια αξιολογημένων πιλοτικών προϊόντων λογισμικού συγκεκριμένων προδιαγραφών (Δημιουργία Μητρώου Προϊόντων). • Αξιολόγηση και επιλογή υφιστάμενων πιλοτικών προϊόντων τα οποία θα αξιοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού. • Ανάθεση υποέργων σε φορείς / ενώσεις φορέων μέσα από αξιολόγηση των προτάσεων επέκτασης των πιλοτικών προϊόντων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού. • Ορισμός «Συνδέσμων Παρακολούθησης» για κάθε ένα υποέργο (στελέχη του ΕΑ.ΙΤΥ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), με στόχο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του κάθε λογισμικού και την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά και τεχνικά θέματα στην ομάδα σχεδίασης και ανάπτυξης. • Διαμορφωτική αξιολόγηση ως προς την παιδαγωγική, επιστημονική και τεχνική ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών και του συνοδευτικού υλικού τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάπτυξής τους, από τους Συνδέσμους Παρακολούθησης. • Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε εργαστηριακό περιβάλλον. • Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχολικό περιβάλλον (σχολεία ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ). • Αποστολή του εκπαιδευτικού λογισμικού στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) για τελική αξιολόγηση ως προς την παιδαγωγική και εκπαιδευτική καταλληλότητά του και έγκριση (ή όχι) της αξιοποίησής τους σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία. • Οριστική Παραλαβή του υποέργου από το ΕΑ.ΙΤΥ.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/759
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software