ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΦΡΑΣΗ)

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Αγία Σοφία (Παλίνδρομη φράση)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/7823
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
31/08/2015
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» αφορά σε Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και ειδικότερα σε Μαθησιακά Αντικείμενα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σηματοδοτεί ότι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι / Μαθησιακά Αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Ψηφιακό Σχολείο Ι» (2010-2015, ΕΣΠΑ 2017-2013) και «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» (2017-2019, ΕΣΠΑ 2014-2020).
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/7823
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software