ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ (ΑΦΙΣΕΣ)

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (Παν. Ιωαννίνων - ΠΤΔΕ)
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Μέτρα προστασίας για τον σεισμό (αφίσες)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/7951
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
19/11/2014
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (Παν. Ιωαννίνων - ΠΤΔΕ)» αφορά σε μεταδεδομένα τεκμηρίωσης ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Σφραγίδα υιοθετεί και ακολουθεί τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας μεταδεδομένων που ορίζει η Σφραγίδα Ποιότητας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ» για τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο. Ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακό Σχολείο Ι» (2010-2015, ΕΣΠΑ 2017-2013). Σηματοδοτεί ότι τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων έχουν αναπτυχθεί, ελεγχθεί και επικυρωθεί ακολουθώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/7951
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software