ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: Η ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Η αλκοόλη και η επίδρασή της στον άνθρωπο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/8402
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
25/02/2008
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ» αφορά σε Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα με Εκπαιδευτικά Σενάρια και δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σηματοδοτεί ότι τα Εκπαιδευτικά Σενάρια έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, η οποία ορίστηκε το 2003 από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της Ενότητας «Νηρηίδες» της Πράξης «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία (2003-2008) του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 1.2, Γ’ ΚΠΣ.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/8402
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software