ΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΚΥΤΤΑΡΟ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ (CELL CITY)

Εικονίδιο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι
  
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Σφράγιση: Κύτταρο, μια Πόλη (Cell City)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
http://photodentro.edu.gr/seals/r/8541/941
ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
21/03/2006
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Η Σφραγίδα Ποιότητας «ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι» αφορά σε εξελληνισμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού. Σηματοδοτεί πως πρόκειται για διεθνώς καταξιωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς, τα οποία: (α) εξελληνίστηκαν και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ακολουθώντας τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας του έργου Κίρκη (Σφραγίδα Ποιότητας «ΚΙΡΚΗ») και στη συνέχεια (β) προκρίθηκαν για προμήθεια αδειών χρήσης και αντιτύπων για όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου ποιότητας που ορίστηκε το 2003 από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της Ενότητας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι» της Πράξης «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» (Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία) του ΕΠ ΚτΠ Μέτρο 1.2, Γ’ ΚΠΣ.
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
διαδικασία
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/941
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software