Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα


ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σπουδές

1 Μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών του ΑΠΘ

2 Διδασκαλείο Γενικής Αγωγής του ΑΠΘ

3 Επιμορφωτής Β επιπέδου στις ΤΠΕ

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια
Σχολείο/Ίδρυμα/Φορέας απασχόλησης

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών "Κων/νος Καραμανλής"

εικόνα φόρτωσης